Skip to main content

Droga Rychliki-Gołutowo w trakcie projektowania

2012-07-10

Podpisana przez Wójta Gminy Rychliki umowa na zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Rychliki-Gołutowo jest wynikiem wielomiesięcznych starań i rozmów władz samorządowych z powiatem, które miały na celu doprowadzenie do remontu jednej z najgorszych tras asfaltowych na terenie gminy Rychliki. Podpisane niedawno ze Starostą Elbląskim porozumienie mówi o tym, że gmina Rychliki wykona projekt drogi, w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Elbląskiego.

Wykonanie inwestycji będzie wspólnym zadaniem gminy i powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, o ile Zarząd Powiatu zatwierdzi projekt do realizacji i przeznaczy na ten cel odpowiednie środki finansowe. Wszystko jest jednak na dobrej drodze, pod koniec lipca będzie znany już wstępny koszt całej inwestycji. Już teraz gotowe są rozwiązania sytuacyjne drogi, której naprawa poprawi komunikację z Rychlikami dla czterech miejscowości oraz rozwiąże problem z wszechobecnymi dziurami w Rychlikach i na trasie do Gołutowa.