Skip to main content

Droga wojewódzka 527

2019-02-20

drogamin527Jak już informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu Wójt Zbigniew Lichuszewski spotkał się w sprawie drogi 527 z Wicemarszałkiem województwa Mironem Syczem, rozmawiał też z dyrektorem departamentu infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, który nadzoruje pracę Zarządu Dróg Wojewódzkich, na ręce Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina zostało złożone pismo wraz z dokumentacją fotograficzną obecnego stanu drogi. W dniu wczorajszym przeprowadzono rozmowy z Kierownikiem Rejonu Dróg w Elblągu Robertem Dróbką oraz z Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Grażyną Kluge, na ręce której również złożył pismo z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przebudowy drogi 527. Z uzyskanych wstępnie informacji wynika, że na rok bieżący nie będzie możliwości ujęcia tej drogi w planie inwestycyjnym województwa, lecz w roku 2020 powinno to zostać zrealizowane.

Mając na uwadze tragiczny stan drogi, zwłaszcza na odcinku Krupin-Protowo-Sójki, Wójt zabiega również o jak najszybsze dokonanie napraw cząstkowych dziurawej nawierzchni drogi 527 ale także 526, której stan pogarsza się z każdym tygodniem. Z informacji przekazanych w dniu dzisiejszym przez kierownika RDW wynika, że remont cząstkowy rozpocznie się w następnym tygodniu. Brak prac doraźnych i przestoje spowodowane są brakiem na rynku masy asfaltowej.
Szanowni Państwo.
Ponieważ przebudowa drogi 527 jest priorytetem drogowym naszej gminy, Wójt zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców naszej gminy o wspieranie każdej z inicjatyw. Drodzy mieszkańcy, goście, użytkownicy dróg – piszcie i dzwońcie nie tylko do nas, do Urzędu Gminy, ale właśnie do zarządcy tej drogi. Jeżeli do starań Wójta dołączą się wszyscy mieszkańcy i zainteresowani drogą, nikt o nas nie zapomni i wspólnie doprowadzimy przebudowę drogi 527 do końca.

Podajemy namiary do zarządcy drogi 527:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, tel. 89 5261900, mail sekretariat@zdw.olsztyn.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, tel. 55 2306970, mail zdw.elblag@zdw.olsztyn.pl

droga 527

droga 527

droga 527