Skip to main content

Drogi powiatowe w gminie czekają na remont

2016-12-08

6 grudnia 2016 r. wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo spotkał się z władzami powiatu elbląskiego. Głównym celem wizyty wójta w starostwie było wyjaśnienie zwłoki w ogłoszeniu przetargu na drogę Rychliki – Domki w kierunku Śliwicy, remontu drogi Rychliki – Rejsyty, a także planów starostwa w zakresie remontu drog Kwietniewo – Święty Gaj i Jelonki – Śliwica.  Z punktu widzenia mieszkańców gminy są to drogi strategiczne i najpilniej wymagające remontu.

Według wyjaśnień starosty oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych przetarg na odcinek drogi Rychliki – Domki będzie ogłoszony w styczniu 2017 r. Do końca czerwca 2017 r. remont ma być wykonany. Jeżeli wykonawca wyłoniony w przetargu będzie tańszy niż szacowana wartość tego odcinka – ponad 3,3 mln zł – to jest szansa, że droga zostanie zmodernizowana także do Barzyny. Ostatni etap, czyli Barzyna – Śliwica, zostałby zmodernizowany w 2018 r. Będzie to jednak możliwe wyłącznie, kiedy Samorząd Gminy Rychliki na równi ze Starostwem będzie finansować remont drogi powiatowej. W kwestii modernizacji podobnie wygląda sprawa remontu pozostałych dróg, których naprawa jest zasadna.
Przypomnijmy że Samorząd Gminy Rychliki do tej pory wsparł każdą inwestycję, którą powiat wykonał na terenie naszej gminy.
2013 r. droga Rychliki – Gołutowo: wkład gminy Rychliki to ok. 1 mln zł,
2015 r. droga Powodowo – Stare Dolno: wkład gminy Rychliki to około 70 tys. zł,

od lewej: dyrektor ZDP Ryszard Zając, starosta Maciej Romanowski, wójt Henryk Kiejdo, wicestarosta Zbigniew Lichuszewski

droga powiatowa w miejscowości Liszki

droga powiatowa Kwietniewo – Święty Gaj

droga powiatowa Rychliki – Rejsyty