Skip to main content

Dumni ze swoich absolwentów

2011-05-11

Nauczyciele Gimnazjum w Rychlikach często śledzą losy swych wychowanków, a wielu z nich dostarcza im powodów do dumy. Niejeden ukończył już wyższą uczelnie, inni właśnie zdają maturę, a jeszcze inni stają przed wyborem nowej szkoły i rozmyślają o przyszłości.
Od kilku lat Gimnazjum w Rychlikach wykorzystuje programy wspierające uczniów z małych środowisk wiejskich.
Jednym z nich jest „Klasa BGŻ”.
Klasa BGŻ to projekt, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów z najbiedniejszych środowisk wiejskich i małych miast
Jest to autorski program Banku BGŻ, w ramach którego finansuje on trzy lata nauki (wraz z kosztami utrzymania) w renomowanych liceach ogólnokształcących w miastach akademickich, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdynia i Gdańsk. Udział w programie mogą wziąć najzdolniejsi absolwenci gimnazjów z małych miejscowości spełniający określone w regulaminie kryteria (http://www.bgz.pl).

Pierwszą uczennicą, która wykorzystała otrzymaną szansę jest Izabela Pałyga, która ukończyła już VII Liceum im Juliusza Słowackiego w Warszawie , a teraz kontynuuje naukę na wybranym kierunku studiów również korzystając ze wsparcia BGŻ.
Przed dwoma laty w jej ślady poszła Kasia Masalska z Marwicy, a w ubiegłym roku Arek Krych z Rychlik.
W tym roku szansę taką dostała również Alicja Onichimowska.
Edukacyjna Fundacja Czerneckich to kolejna możliwość, jaka otwiera się przed najzdolniejszymi (www.efc.edu.pl).
Stypendia AKROPOL, będące wsparciem dla utalentowanych gimnazjalistów na etapie licealnym, po raz pierwszy w nowym roku szkolnym wykorzystają i nasi gimnazjaliści z Rychlik: Sebastian Bocul i Mateusz Pałyga, którzy od września będą kontynuować naukę w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.
Stypendia EFC są gwarancją finansową dla uczniów przez cały okres nauki w liceum (poprzez program AKROPOL) oraz uniwersytet (program PARTENON). Programem PARTENON zostaną objęci najlepsi stypendyści programu AKROPOL. Oprócz stypendium, otrzymają zakwaterowanie z wyżywieniem w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację.
Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Rychlikach bardzo dziękuje koordynatorkom obu programów: Pani Barbarze Rozmysł i Iwonie Konopka za owocną współpracę.
Za wszystkich stypendystów trzymamy kciuki i życzymy wielu sukcesów.

{gallery}11/22{/gallery}