Skip to main content

Dwa spotkania wójta Henryka Kiejdo z władzami powiatu

2018-08-09

Dwa spotkania wójta Henryka Kiejdo z władzami powiatu. Tematem: remont odcinka drogi powiatowej Domki – Śliwica i kopalnia kruszywa w okolicy Liszek.
Firma LUXCAR chce na terenie gminy Rychliki, w okolicy Liszek, otworzyć kopalnię kruszywa. W tej chwili przedsiębiorcy oczekują na koncesję. Dzisiejszy stan drogi powiatowej nr 1185N nie pozwala jednak na tak ciężki transport.
By omówić, jakie są szanse na remont drogi powiatowej z Domków do Śliwicy, przedstawić obawy mieszkańców i warianty kierowania ruchu ciężarówek wójt zaprosił do Urzędu Gminy zainteresowane strony: starostę Macieja Romanowskiego i dyrektora ZDP Ryszarda Zająca oraz przedstawicieli firmy LUXCAR.

W tym samym dniu  odbyło się również posiedzenia Zarządu Powiatu Elbląskiego, na którym kwestia planowanej inwestycji na terenie gminy Rychliki była omawiana. Uczestniczył w nim także wójt Henryk Kiejdo.
– Bez remontu drogi z Liszek do Śliwicy firma nie rozpocznie swojej działalności. Ja natomiast od początku powtarzam: niezbędny jest remont całego odcinka drogi z Domków przez Barzynę do Śliwicy.  Tym odcinkiem jesteśmy zainteresowani, tego oczekują mieszkańcy. Zadeklarowałem  wsparcie powiatu w realizacji przebudowy drogi, zadeklarowała to również firma LUXCAR. Stanowisko Zarządu Powiatu jest pozytywne i poza wkładem własnym chce zabiegać o środki z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. I te rządowe środki rzeczywiście realnie przybliżają nas do remontu tej drogi – mówi wójt.
– Moje obawy dotyczą przede wszystkim wywozu kruszywa przez Jelonki – wąska i kręta droga powiatowa w tej miejscowości nie nadaje się na przyjęcie wzmożonego ruchu ciężarowego. A jak powiedział na spotkaniu starosta, remont odcinka Sliwica – Jelonki to perspektywa kilku lat. Względy bezpieczeństwa mieszkańców są podstawową kwestią, więc ten wariant z naszej perspektywy jest nie do przyjęcia – dodaje Henryk Kiejdo.
Jedną z opcji jest puszczenie transportu przez Śliwicę i dalej drogą wojewódzką nr 526 przez Krasin do trasy S7. Tu problemem jest zły stan jednego z przepustów w Krasinie. By omówić możliwości naprawy drogi 526 wójt i starosta 13 sierpnia, czyli w najbliższy poniedziałek, spotkają się z wicemarszałkiem Województwa-Warmińsko Mazurskiego.
Dyrektor ZDP przygotuje projekt trójstronnego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi 1185N na odcinku Domki – Śliwica, a samorządy powiatu i gminy Rychliki będą musiały zabezpieczyć fundusze w swoim budżecie na 2019 r.