Skip to main content

Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-21

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, zwłaszcza w tym jakże trudnym dla wszystkich okresie.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą.

Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji, wykazywania się szeroką wiedzą i umiejętnościami. Jest to szlachetna i ofiarna służba.

W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim pracownikom GOPS wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Zbignie Lichuszewski

Wójt Gminy Rychliki