Skip to main content

Dzień Strażaka

2017-06-21

dzień strażakaStrażacy ochotnicy z terenu gminy Rychliki, w dniu 4 czerwca  uroczyście obchodzili Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez ks. Lecha Wasilewskiego. Po uroczystej mszy świętej jednostki OSP z terenu Gminy Rychliki przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Zielonka Pasłęcka przemaszerowali na boisko ,,Orlik”, gdzie miała miejsce część oficjalna. W Gminnych Obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli zaproszeni goście: kpt. Łukasz Kochan – Komendant Miejski PSP w Elblągu, mł. bryg. Tomasz Marcinkowski – D-ca JRG nr 3 w Pasłęku, dh. Ryszard Janusz – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Elblągu, seniorzy OSP oraz mieszkańcy gminy.

Dowódca uroczystości Komendant Gminnego ZOSP RP w Rychlikach druh Wiesław Walewski, złożył meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach dh. Henrykowi Kiejdo o gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rychliki  do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka. W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego wozu bojowego zakupionego w całości ze środków Urzędu Gminy w Rychlikach na wyposażenie OSP Rychliki. Dzień Strażaka to dobry czas do wyróżnienia i docenienia naszych druhów.

Tytuł i odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
dh. Janusz Cyrankiewicz    OSP JELONKI
dh. Łukasz Bychawski       OSP Jelonki
dh. Dawid Bychawski        OSP Jelonki
dh. Damian Dąbrowski       Osp Jelonki

Pamiątkowe statuetki otrzymali:
dh. Krystyna Borowska      OSP Jelonki
dh. Iwona Walewska         OSP Jelonki
dh. Bożena Bychawska       OSP Jelonki
dh. Wiesław Karpiński      OSP Jelonki
dh. Marcin Cebula          OSP Rychliki
dh. Jarosław Król          OSP Rychliki
dh. Łukasz Król            OSP Rychliki
dh. Ryszard Szczepankiewicz OSP Św. Gaj
dh. Bogdan Łupina          OSP Kwietniewo

Wielu druhów otrzymało kolejne odznaki „ZA WYSŁUGĘ LAT”.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani spotkali się na wojskowej grochówce.

{gallery}17/dzienstrazaka{/gallery}