Skip to main content

Dzień Strażaka i 60 lecie OSP Jelonki

2008-06-03

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką jednostek w sobotę 31 maja o godz. 11.30 w Jelonkach przy remizie, gdzie uformowano szyk marszowy i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Zielonki Pasłęckiej, pod przewodnictwem kapelmistrza Celestyna Toruckiego, przemaszerowano do kościoła na Mszę Świętą dziękczynną. Podczas mszy proboszcz wygłosił kazanie o szczytnej i niebezpiecznej służbie strażaków.Druhna Ala Hoppen odczytała listę zmarłych strażaków z OSP Jelonki. W tej intencji zapalono znicz, który druhna Iwona Walewska złożyła pod Krzyżem Misyjnym.

Główne uroczystości Dnia Strażaka rozpoczął alarm syreny strażackiej, następnie Komendant Gminny złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rychlikach Henrykowi Kiejdo. Orkiestra odegrała hymn państwowy, a chór z Lęborka odśpiewał hymn strażacki Rycerze Floriana. Otwarcia uroczystości Dnia Strażaka dokonał Henryk Kiejdo – Prezes ZOG ZOSP RP w Rychlikach. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także zaproszeni goście. Zgromadzonych zapoznano z historią powstania OSP Jelonki i dziejami na przestrzeni 60 lat. Wręczono upominki dla zasłużonych osób i finalistów Konkursu Plastycznego. Część artystyczną o tematyce służby strażackiej i folkloru polskiego przygotowali uczniowie SP Jelonki. W podziękowaniu za przygotowany program Wójt Gminy ufundował drobne upominki w postaci czekolady dla każdego uczestnika występu. Strażacy z JRG Pasłęk przygotowali pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu (SRt) samochodu ratownictwa technicznego oraz użycia w ratownictwie drogowym, a strażacy z OSP Rychliki akcję gaśniczą palącego się samochodu za pomocą piany gaśniczej. Dla wszystkich zafundowano “strażacko-wojskową” grochówkę przygotowaną w kuchni polowej przez druha Kazika. Część rekreacyjno-sportową rozpoczęto otwartym turniejem piłki siatkowej, do którego zgłoszono 4 drużyny mieszane z różnych miejscowości.

Rozegrano także inne turnieje:

 • bieg w workach na czas,
 • transport rannego na krzesełku z rąk,
 • piłowanie drewna piłą ręczną,
 • przeciąganie węża strażackiego
 • rzut “gumowcem” Przewodniczącego Rady Sołeckiej Jelonek

Uroczystości festynowe zakończyły się o godz. 18,30 wręczeniem nagród, upominków, dla wszystkich finalistów poszczególnych konkurencji. Zainteresowanie udziałem w grach festynowych było tak duże, że organizatorowi zabrakło nagród, otrzymały je tylko osoby od 1 do 3 miejsca – jak były ciekawe obrazują zdjęcia.Fundatorami nagród byli:

 • Henryk Kiejdo – Wójt Gminy
 • Bożena Kruszewska – Dyrektor SP Jelonki
 • Wiesław Karpiński – Przewodniczący Rady Sołeckiej Jelonek
 • Zbigniew Brodnicki – Prezes OSP Jelonki
 • Wiesław Walewski – Naczelnik OSP Jelonki
 • Mirosław Brodnicki
 • Eugeniusz Kogut

W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

 • Mieczysław Szczotka – Przewodniczący Rady Gminy
 • Henryk Milewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu,
 • Jarosław Grzywna – Komendant Miejski Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu,
 • Zbigniew Lichuszewski – Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Ruchu Drogowego w Elblągu,
 • Tomasz Marcinkowski – Zastępca Dowódcy JRG w Pasłęku,
 • Eugeniusz Kogut
 • Gierczak Wojciech
 • Finaliści Konkursu Plastycznego – 12 osób z rodzicami
 • Członkowie jednostek OSP Gm. Rychliki
 • Chór Kaszubski z Lęborka
 • Mieszkańcy gminy Rychliki

{gallery}08/4{/gallery}