Skip to main content

Ekologicznie w Rejsytach

2013-09-02

W sobotę 24 sierpnia mieszkanki  Rejsyt zorganizowały akcję sprzątania swojej miejscowości. W akcji wzięły udział nie tylko organizatorki ale też małe dzieci. Uczestnicy  zaopatrzeni byli w worki na śmieci i rękawice. W rezultacie spontanicznej eko-akcji uzbierało się 10 dużych worków śmieci z okolicznych dróg i rowów. Po sprzątaniu zorganizowano ognisko przy którym dzieci mogły upiec kiełbaski.
Akcja jest przykładem jak kształtować postawy i zachowania proekologiczne wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy