Skip to main content

Eurogimnazjada 2013 w Gimnazjum w Rychlikach

2013-06-19

Każdy uczeń Gimnazjum w Rychlikach wie, że rok szkolny nie może się zakończyć bez imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości.
Eurogimnazjada, bo o niej mowa ma na celu: zapoznanie z zasadami funkcjonowania wielkiej struktury europejskiej, interdyscyplinarność międzyprzedmiotową, kształtowanie postawy zdrowego współzawodnictwa i współdziałania w grupie, wdrażanie uczniów do kreatywnych zachowań, inspirowanie twórczej aktywności.

Przygotowania do imprezy trwają kilka miesięcy. Najpierw uczniowie losują państwa, które przynależą do Unii Europejskiej. Następnie zbierają, z  różnych źródeł,  informacje o wylosowanych państwach i na ich podstawie wykonują foldery ukazujące położenie geograficzne, ludność gospodarkę, zabytki, ciekawych ludzi, kuchnię , zwyczaje i inne osobliwości poszczególnych państw.

Dwóch uczniów z każdej klasy bierze udział w sprawdzianie wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wyznaczone osoby z każdej klasy przygotowują prezentację multimedialną oraz scenkę sytuacyjną dotyczącą danego państwa. Wreszcie każda klasa urządza  na holu gimnazjalnym stoisko, na którym prezentuje swój kraj .
W tym roku szkolnym impreza odbyła się 19 czerwca.
Klasy wylosowały następujące państwa:
I b- Francja
II a- Irlandia
I a- Polska
III a- Wielka Brytania
II b- Włochy
  Poszczególnym klasom i ich wychowawcom nie zabrakło inwencji twórczej w promocji wylosowanych państw. Atutem imprezy były z dużą starannością przygotowane stoiska.
 O ostatecznej punktacji zadecydowały: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz przygotowana scenka.
   Jury w składzie: wicedyrektor p. Gabriela Żylis, p. Beata Jaranowska, p. Marianna Mazur przyznało następujące miejsca:

I miejsce klasa III a  i II b
II miejsce klasa I b
III miejsce klasa I a
IV miejsce klasa II a

Oto uczniowie, którzy brali udział w quizie o Unii Europejskiej:

I b- Angelika Bąk i Maciej Kowalczyk
II a- Martyna Białek i Paulina Branicka
I a- Agnieszka Kinapfel i Radosław Ciarciński
III a- Monika Laskowska i Adrian Cichocki
II b- Natalia Czarnecka i Sandra Kozicka

  Dziękujemy dyrekcji szkoły,  wszystkim zaangażowanym wychowawcom i nauczycielom za pomoc i umożliwienie przeprowadzenia imprezy.

                                                                                Alicja Kasperowicz