Skip to main content

Festyn „Święto Policji 2018”

2018-07-18

Jak co roku w lipcu policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku zapraszają na festyn „Święto Policji 2018”. Festyn organizowany jest w dniu 20 lipca 2018r. w godzinach 12:00 – 15:00 na boisku sportowym przy ul. 11 Listopada w Pasłęku. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie najmłodszych mieszkańców Pasłęka, do wspólnej zabawy. W trakcie festynu zaplanowano przeprowadzenie wielu konkursów oraz quizów poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, bezpieczeństwu podczas wakacyjnego wypoczynku czy zdrowemu trybowi życia beż używek.

Uczestnicy zabaw i konkursów będą mogli zdobyć cenne nagrody. Kolejną atrakcją będą pokazy sprzętu policyjnego oraz wyposażenia innych służb mundurowych, między innymi Państwowej Straży Pożarnej. Będzie też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na bezpiecznej strzelnicy przygotowanej przez Strzelnicę Sportową SOKÓŁ w Grądkach. Uczniowie szkół podstawowych będą mięli możliwość przystąpienia do egzamin na kartę rowerową (uwaga – bardzo ważne informacje dotyczące egzaminu na kartę rowerową na końcu artykułu), natomiast nieco starsi, którzy posiadają już prawo jazdy, będą mogli sprawdzić swoje umiejętności bezpiecznego kierowania samochodem pod okiem instruktora z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu. Na wszystkich uczestników festynu czekać też będzie pyszna policyjna grochówka oraz wata cukrowa. Zapewnienie tak wielu atrakcji możliwe było dzięki naszym partnerom, tj dr Wiesławowi Śniecikowskiemu – Burmistrzowi Pasłęka , Markowi Misztalowi – Burmistrzowi Młynar, Henrykowi Kiejdo – Wójtowi Gminy Rychliki, Andrzejowi Bondarukowi – Wójtowi Gminy Godkowo, Stanisławowi Szulich – przedstawicielowi firmy VOTUM oraz Robertowi Knyżewskiemu – opiekunowi Strzelnicy Sportowej „Sokół”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Komendant Komisariatu Policji    
w Pasłęku               
podinsp. Mirosław Suchodolski  

 

Egzamin na kartę rowerową – bardzo ważne informacje

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uczeń szkoły podstawowej, który ukończył 10 lat i posiada niezbędną wiedzę, może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składa się z dwóch części; teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbędzie się w dniu 20 lipca 2018r. o godzinie 9:00 w Komisariacie Policji w Pasłęku, natomiast cześć praktyczna na specjalnie przygotowanym torze podczas festynu „Święto Policji 2018” przy ul. 11 Listopada w Pasłęku.Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych, dlatego też każda osoba chcąca zdawać egzamin musi mieć pisemną zgodę dyrektora szkoły do której uczęszcza na przystąpienie do niego. Kolejnym ważnym warunkiem jest zgoda rodzica lub opiekuna, wyrażona podpisem na druku MEN-VI/28 (druk ten będzie posiadała osoba prowadzące egzamin), dlatego też podczas egzaminu wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna. Zgodnie w wymogami ustawy o kierujących pojazdami, sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową odbywa się w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna (art 65 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami). Na miejscu organizatorzy zapewniają rowery oraz kaski do ochrony głów.

Zapraszamy i życzymy wszystkim powodzenia