Skip to main content

Festyn w Kwietniewie

2013-07-16

Dnia 13 lipca 2013 r. w Kwietniewie odbył się festyn integracyjny pn. “Bezpieczne wakacje”. Organizatorem festynu była Rada Sołecka sołectwa Kwietniewo oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie. Planowanym miejscem festynu miało być boisko Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, lecz z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych organizatorzy festynu postanowili zmienić miejsce imprezy na świetlicę wiejską w  Kwietniewie.

Dla licznie przybyłych mieszkańców gminy Rychliki kadra ŚDS w Kwietniewie zadbała o dobrą zabawę. Podczas festynu na dzieci i dorosłych czekała masa różnych zabaw i konkursów z nagrodami m. in. quizy, malowanie plakatu, tenis stołowy, kręgle, przeciąganie liny, mumia, piłkarzyki. Ponadto można było spróbować swoich sił przy śpiewaniu karaoke. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy specjalnymi kredkami do skóry. Na każdego z przybyłych gości czekała m. in. pyszna grochówka, kiełbaski z grilla, ciasta, napoje i lody. Przybyli mogli także podziwiać wystawę prac plastycznych stworzonych podczas zajęć terapeutycznych przez uczestników ŚDS w Kwietniewie oraz zobaczyć występ artystyczny zespołu „Nadzieja”. Na festyn przybyli również m. in. Wójt Gminy Rychliki Pan Henryk Kiejdo, Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie Ks. Mirosław Bułecki, Sołtys Wsi Kwietniewo Pani Barbara Kraska i Przewodniczący Rady Sołeckiej Wsi Kwietniewo Pan Dariusz Czarnecki.  Podczas festynu miało miejsce oficjalne otwarcie nowo powstałej siłowni zewnętrznej znajdującej się na terenie boiska Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. Przecięcia wstęgi dokonali Sołtys Wsi Kwietniewo Pani Barbara Kraska, Przewodniczący Rady Sołeckiej Wsi Kwietniewo Pan Dariusz Czarnecki i Kierownik ŚDS Pani Katarzyna Pawlak. Siłownia zewnętrzna składa się z 6 urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń sprawnościowych na świeżym powietrzu, na których jednocześnie ćwiczyć może 12 osób. Ta forma rekreacji zdobywa dużą popularność w Polsce i Europie zwłaszcza w pogodnie dni jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego. Siłownia jest ogólnodostępna i bezpłatna dla wszystkich chętnych więc każdy może      korzystać z siłowni, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.     Pomysł na utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie boiska mieszczącego się przy Środowiskowym Domu Samopomocy powstał w 2012 roku. Był to okres, w którym trwały prace nad koncepcją zagospodarowania terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. Na realizację tego pomysłu potrzebne były jednak nie małe środki finansowe. W maju 2012 roku Pani Anna Szyszka – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej nawiązała kontakt z członkiem Stowarzyszenia Kobiet Europy w Brukseli Panią Iwoną Ścisłowską. Dzięki zaangażowaniu Pani Iwony Ścisłowskiej, Pani Mirosławy Wojtyńskiej oraz Pana Przemysława Sokołowskiego, którzy świadczyli pomoc w całej procedurze związanej z uzyskaniem funduszy, w listopadzie 2012 roku został wysłany wniosek do Stowarzyszenia Kobiet Europy w Brukseli na sfinansowanie zakupu i montażu sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach projektu „Od izolacji do integracji”. Wniosek Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej został zaakceptowany i w czerwcu br. zostały przyznane środki na jego realizację. Projekt ten zakłada integrację osób niepełnosprawnych i starszych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie z mieszkańcami Gminy Rychliki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz kobiet poprzez rehabilitację zdrowotną. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób o różnych schorzeniach psychicznych i upośledzonych umysłowo, osób starszych oraz ich integracja ze społecznością lokalną oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz kobiet. Pomimo złych prognoz, pogoda pozwoliła na uroczyste otwarcie siłowni jak również na spędzenie czasu na świeżym powietrzu integrując się podczas zabaw lub spożywając np. kiełbaski z grilla. Wszyscy pytani przez nas goście byli zadowoleni z przebiegu festynu i deklarowali uczestnictwo na kolejnych tego typu imprezach integracyjnych. Chwalili przebieg imprezy, czego dowodem była liczna obecność podczas zabaw i konkursów. Wszystkim uczestnikom chcemy podziękować za przybycie i wspólną zabawę.

Krzysztof Lasota

{gallery}13/kwietniewofestyn{/gallery}