Skip to main content

Finał konkursu plastycznego

2010-11-16

Zakończyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem :
„Zapobiegajmy pożarom”,
Konkurs skierowany był do uczniów szkół, gimnazjum i osób dorosłych.
Komitet Organizacyjny Konkursu to:

 1. Zarząd Gminy Rychliki;
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jelonkach;
 3. Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach;
 4. Kierownik Biblioteki Publicznej;
 5. ZOG ZOSP RP w Rychlikach.

Celem Konkursu, jak co roku, jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty.
Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.
Udział w konkursie mogli brać wyłącznie plastycy amatorzy oraz dzieci i młodzież. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.
Uczestnicy:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
IV grupa – gimnazjum
V grupa – szkoły ponadpodstawowe (średnie, zawodowe)
VI grupa – dorośli
Prace z eliminacji szkolnych i indywidualne można było składać do 10 listopada br. w Urzędzie Gminy w Rychlikach.

Na podstawie oceny złożonych prac w dniu 12.11.2010 r. dokonało następującego wyboru prac:
I grupa – przedszkola;

 1. Kacper Masalski – Oddział Przedszkolny przy SP Jelonki
 2. Jakub Łukaszonek – Oddział Przedszkolny przy SP Jelonki.

II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III;

 1. Grzegorz Burchardt – Szkoła Podstawowa w Rychlikach.

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI;

 1. Dominika Strączewska – Szkoła Podstawowa w Rychlikach
 2. Weronika Domin – Szkoła Podstawowa w Rychlikach
 3. Angelika Bąk – Szkoła Podstawowa w Rychlikach (tech. na szkle)

IV grupa – gimnazjum;

 1. Ewelina Strączewska – Gimnazjum w Rychlikach
 2. Klaudia Szczepuch – Gimnazjum w Rychlikach
 3. Roksana Strączewska – Gimnazjum w Rychlikach

Najlepsze prace z każdej grupy zostały przesłane na eliminacje szczebla powiatowego, które przeprowadzi Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu w miesiącu grudniu.

Łącznie złożono 19 prac ( OP Jelonki – 5 prac i 14 z ZS w Rychlikach) o różnej tematyce i technice wykonaniach, co można zauważyć na załączonych zdjęciach.

Finaliści w poszczególnych grupach otrzymają nagrody ufundowane przez Samorząd Gminy Rychliki. Wręczenia odbędą się w roku przyszłym podczas święta Dnia Strażaka, które odbędzie się w Świętym Gaju podczas rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracował:
Komendant Gminny ZOG ZOSP RP
Zbigniew Łupina

{gallery}10/22{/gallery}