Skip to main content

Fundusz Dróg Samorządowych – drogi zgłoszone do programu

2019-09-18

Droga Jelonki30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca – 12 kwietnia 2019 r. W sierpniu odbył się kolejny nabór, w ramach którego do dofinansowania zgłoszone zostały dwie drogi przebiegające przez teren Gminy Rychliki. Pierwsza z nich to droga gminna Jelonki Rodowo, a druga to powiatówka Święty Gaj – Kwietniewo. Samorządy składające wnioski mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych.

Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej, od oceny komisji zależy to, czy dana droga zostanie wpisana na listę zadań rekomendowanych i zatwierdzonych przez Premiera. Jeśli tak będzie, obie drogi zostaną wyremontowane w roku 2020.