Skip to main content

Fundusz sołecki w 2011

2010-11-18

W projekcie budżetu Gminy Rychliki na rok 2011 zaplanowano wydatki sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 176.230,00zł, z czego na poszczególne zadania realizowane przez sołectwa przypadają wymienione niżej kwoty:

 

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Kwota

Zadania, m. in.:

1

Sołectwo Jelonki

22 929,00 zł

 • zakup szafy chłodniczej;
 • zakup placu zabaw oraz ogrodzenia;
 • organizacja imprez okolicznościowych

2

Sołectwo Kwietniewo

16 523,00 zł

 • wyposażenie świetlicy wiejskiejremont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej;
 • zakup kosiarki spalinowej;
 • organizacja imprez okolicznościowych

3

Sołectwo Lepno-Buczyniec

14 922,00 zł

 • wyposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej;
 • zakup kosiarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi; organizacja imprez okolicznościowych

4

Sołectwo Marwica

15 883,00 zł

 • wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający);
 • zakup paliwa do kosiarki;
 • wywóz nieczystości;
 • zakup materiałów do budowy wiaty

5

Sołectwo Mokajny

6 593,00 zł

 • wyrównanie drogi gminnej oraz oczyszczanie rowów

6

Sołectwo Powodowo

10 464,00 zł

 • zakup kosiarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi;
 • zakup siatek oraz bramki na boisko wiejskie;
 • zakup materiałów biurowych;
 • zakup placu zabaw

7

Sołectwo Protowo

15 269,00 zł

 • wyposażenie świetlicy wiejskiej (AGD, sprzęt RTV);
 • remont świetlicy wiejskiej

8

Sołectwo Rejsyty

12 900,00 zł

 • zakup sprzętu muzycznego oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej;
 • zakup kosiarki spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi; organizacja imprez okolicznościowych

9

Sołectwo Rychliiki

26 693,00 zł

 • zagospodarowanie zbiornika PPOŻ

10

Sołectwo Śliwica

10 463,00 zł

 • remont świetlicy wiejskiej

11

Sołectwo Święty Gaj

12 700,00 zł

 • remont ogrzewania świetlicy wiejskiej

12

Sołectwo Wysoka

10 891,00 zł

 • remont świetlicy wiejskiej
 • zakup kuchenki

Ogółem:

176 230,00 zł