Skip to main content

Fundusze Europejskie na założenie firmy

2020-01-02

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na założenie firmy”.
W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy. Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości rozwoju nowopowstałej firmy poprzez wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin: 30 stycznia 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00.
Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.
Warunki uczestnictwa:
1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 27 stycznia 2020 r. do godz. 12:00,
2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6192/spotkanie-informacyjne-dot-wsparcia-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej—fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy—elblag

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania