Skip to main content

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje

2011-09-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach uprzejmie informuje, że:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn tel. 89 535 39 81, fax. 89 535 39 84 www.wmzdz.pl w miesiącu sierpniu b.r. rozpoczął realizację projektu „Dorośli do wiedzy”, którego celem jest zwiększenie poziomu wykształcenia dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu wszystkim chętnym oferowana jest kompleksowa, bezpłatna pomoc – od momentu wyboru szkoły, poprzez rozpoczęcie nauki, aż do zdania matury lub uzyskania dyplomu zawodowego.

Ukończenie szkoły dla dorosłych otwiera przed absolwentami nowe możliwości, awans zawodowy, a także społeczny oraz umożliwia otrzymanie lepszego stanowiska pracy i wynagrodzenia. Słuchacze, którzy rozpoczną naukę w szkole dla dorosłych otrzymają bon na zakup podręczników i pomocy szkolnych o wartości 300 zł, zestaw słuchacza w postaci torby naramiennej, segregatora, notesu oraz przyborów do pisania – dzięki którym rozpoczęcie nauki będzie łatwiejsze i nie obciąży portfela. Przez cały czas będą też objęci opieką profesjonalnego doradcy zawodowego. Najlepsi słuchacze otrzymają także 28 laptopów.

Bliższych informacji Warmińsko -Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

Kierownik
GOPS w Rychlikach
Bożena Helwak