Skip to main content

Goście ze Starostwa Powiatowego na sesji Rady Gminy Rychliki

2017-06-08

Zarówno Wójt Gminy Rychliki, jak i Radni Gminy chcą przebudowy drogi 1185N – i są skłonni przeznaczyć na ten cel deklarowane wcześniej pieniądze. Warunek jest jeden: właściciel drogi – Powiat Elbląski – musi wyraźnie określić: jaki odcinek będzie realizowany i w jakim terminie.
30 maja br. odbyła się sesja Rady Gminy Rychliki. Jednym z ważniejszych punktów obrad było uchylenie uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na remont drogi.
Rada Gminy Rychliki 30 marca br. jednogłośnie przyjęła uchwałę o dofinansowaniu remontu drogi powiatowej na odcinku Śliwica – Domki (3,6 km). Natomiast 30 maja br. ta uchwała została uchylona przez radnych, ponieważ Powiat Elbląski nie przedstawił, jakiej długości odcinek drogi zamierza wyremontować, ani nie podał całkowitych kosztów jego realizacji. Oczekiwania Powiatu od Gminy są więc takie: dajcie nam pieniądze, a my nie powiemy ani ile jeszcze będziecie musieli dopłacić, ani ile drogi za te niemal 700 tys. zł zrobimy.

– Gmina Rychliki bardzo jasno zadeklarowała, że chce dołożyć do remontu tej drogi, ale – będąc współinwestorem – chcemy mieć też pewność, że nasze pieniądze będą w całości zainwestowane w naszą drogę. Zanim przekażemy pieniądze Starostwu, mamy obowiązek znać kosztorys i zakres prac. To nie są pieniądze radnych, to nie są pieniądze wójta, to są pieniądze wszystkich mieszkańców. Władzom Gminy Rychliki zależy także na tym, by utrzymać tempo rozwoju gminy, by utrzymać tempo realizowanych inwestycji.
Zarząd Powiatu nie wyraził jednak zadowolenia z faktu, że oczekiwania Gminy Rychliki dotyczą całości pozostałego odcinka. Odrzucił także prośbę Wójta Gminy Rychliki, aby zweryfikować założenia projektu i zrezygnować z drogich elementów, a tam gdzie to możliwe, zamiast przebudowywać całą drogę wykonać nową nawierzchnię asfaltową. Możliwe jest wykonanie całego odcinka (od domków do Śliwicy) za 1,9 do 2,2 mln zł.
Według projektu Powiatu koszt przebudowy odcinka od Domków do Śliwicy to aż 7,5 mln zł. Udział Gminy Rychliki – według oczekiwań władz Powiatu – musiałby więc wynieść 3,75 mln zł.

Reprezentacja powiatu na sesji
Podczas sesji Rady Gminy przedstawiciele Starostwa zapowiedzieli, że za kwotę dotacji gminnej oraz pieniądze zaoszczędzone z obecnie realizowanego etapu (ok. 1,3 mln zł) są w stanie wykonać odcinek drogi o nieokreślonej jeszcze długości. Takie deklaracje padły dopiero na sesji, gdy Wójt oraz Radni zniecierpliwieni brakiem działania Powiatu oraz nierealnymi dalszymi oczekiwaniami finansowymi, zaczęli się zastanawiać: czy jest sens, by Gmina blokowała swoje pieniądze – 662 tys. zł – skoro nie ma konkretnej informacji ze strony Powiatu, że ten zamierza przeprowadzić remont w tym roku? Gmina ma szereg przygotowanych własnych projektów i inwestycji, które czekają na wolne środki finansowe.

Samorząd Gminy Rychliki nie składa broni ws. remontu drogi do Śliwicy
– Chcę wyraźnie zaznaczyć, że uchylenie uchwały nie oznacza naszej rezygnacji z dofinansowania drogi. Starostwo dziś nie zdecydowało się skorzystać z naszej pomocy w takiej formie, jaką zaproponowaliśmy.  Zarzuty w mediach społecznościowych, że Wójt bez żadnego powodu przekonał Radnych do wycofania dotacji, bo chce zablokować jej remont, są nielogiczne. Gmina Rychliki od 5 lat zabiegała o drogę i w dalszym ciągu będzie głośno się domagać tej inwestycji, ale na jasnych i przejrzystych zasadach – nie w kategoriach kto kogo ogra. Tu nie chodzi o ogranie, a o poprawę komunikacji mieszkańców – dopowiada wójt.

Przypomnijmy, jak bardzo rozciąga się w czasie remont drogi powiatowej 1185N przebiegającej przez naszą gminę. Niezasadne jest jego wydłużanie:
http://rychliki.pl/index.php/8-aktualnosci/782-droga-rychliki-go%C5%82utowo-oddana-do-u%C5%BCytku
(15 października 2013)
http://rychliki.pl/index.php/8-aktualnosci/1510-drogi-powiatowe-w-gminie-czekaj%C4%85-na-remont
(8 grudnia 2016)
http://rychliki.pl/index.php/8-aktualnosci/1335-przebudowa-drogi-powiatowej-1185n-rychliki-domki-coraz-bli%C5%BCej
(25 luty 2016)
http://rychliki.pl/index.php/8-aktualnosci/1634-podpisy-mieszkancow-domagajacych-remontu-drogi-powiatowej-przekazane-staroscie-elblaskiemu
(7 kwietnia 2017)

Sesja Rady Gminy Rychliki

Sesja Rady Gminy Rychliki

Sesja Rady Gminy Rychliki