Skip to main content

Harmonogram układania warstwy ścieralnej

2014-07-24

Generalny Wykonawca Skanska S.A. informuje, iż w dniach 28.07-03.08.2014 planuje układanie warstwy ścieralnej na kontrakcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki” na pełnej szerokości konstrukcji jezdnej (tzn. na dwie układarki). Wobec powyższego nastąpią pewne utrudnienia w prowadzeniu ruchu kołowego. Poniżej przedstawiam harmonogram prac:

28.07 (poniedziałek) – pierwszy dzień układania  zamknięty dla ruchu odcinek km 14+500 – 15+700 (tj. msc. Rychliki wylot na Dzierzgoń – okolice remizy strażackiej w msc. Rychliki)

 

29.07 (wtorek) – drugi dzień układania zamknięty dla ruchu odcinek km 15+700 – 17+800 (tj. okolice remizy strażackiej w msc. Rychliki – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1103N tj prowadząca do msc. Wysoka)

30.07 (środa) – trzeci dzień układania zamknięty dla ruchu odcinek km 17+800 – 19+800 tj. (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1103N tj prowadząca do msc. Wysoka – skrzyżowanie z DP1119N tj prowadzącą do msc Stankowo)

31.07 (czwartek) – czwarty dzień układania zamknięty dla ruchu odcinek km 19+800 – 21+200 (tj. skrzyżowanie z DP1119N tj prowadzącą do msc. Stankowo – skrzyżowanie z drogą powiatową 1185N tj prowadzącą do msc. Śliwica)

01.08 (piątek) – piąty dzień układania zamknięty dla ruchu odcinek km 21+200 – 22+500 (tj. skrzyżowanie z drogą powiatową 1185N tj prowadzącą do msc. Śliwica – most nad Kanałem Elbląskim)

02.08 i 03.08 – terminy rezerwowe w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych do wykonania robót bitumicznych w dniach 28.07-01.08.

Proszę również uwzględnić roboty przygotowawcze polegające na oczyszczeniu (myciu) i skropieniu nawierzchni, które prowadzone będą na dzień przed przystąpieniem do układania w-wy ścieralnej.