Skip to main content

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2014 r.

2013-12-12

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że opracowany został harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2014 roku.

Harmonogram jest do pobrania ze strony WWW – HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram wywieszony jest również na tablicy ogłoszeń UG Rychliki oraz sukcesywnie będzie wywieszany na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Odpady komunalne z posesji zamieszkałych przez mieszkańców gminy odbiera firma: CLEANER s.j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz z Elbląga.