Skip to main content

I rata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2017-01-09

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina przedsiębiorcom prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych, iż do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2016 roku oraz uiścić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia, których termin ważności upływa w 2017 r. opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Rychliki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1345 lub przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku nr: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020 z dopiskiem “I rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2016