Skip to main content

I sesja Rady Gminy kadencji 2010 – 2014

2010-11-30

W dniu 30 listopada 2010 roku o godzinie 12-tej w sali obrad przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach odbyła się I sesja nowowybranej Rady Gminy Rychliki. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład naszej Rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Przewodnictwo obrad powierzono zwyczajowo najstarszemu wiekiem, radnemu spośród radnych obecnych na sesji P. Zbigniewowi Brodnickiemu.

Na początku Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach P. Danuta Czyczło wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze na radnych w kadencji 2010-2014. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste ślubowanie radnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Rady Gminy Rychliki zostały zgłoszone 2 kandydatury, P. Haliny Zbróg oraz P. Krzysztofa Barańskiego. Przewodniczącym Rady w nowej kadencji została P. Halina Zbróg, wiceprzewodniczącym P. Andrzej Kaśkiewicz. W dalszej części posiedzenia złożył ślubowanie nowo wybrany Wójt Gminy Rychliki P. Henryk Kiejdo. Po ślubowaniu radni mogli zgłaszać pierwsze wnioski i interpelacje.

 

 

Skład Rady Gminy Rychliki nowej kadencji 2010-2014:

 1. Halina Zbróg – Przewodnicząca (Rychliki)
 2. Andrzej Wacław Kaśkiewicz – Wiceprzewodniczący (Rychliki)
 3. Piotr Cieśla (Śliwica)
 4. Grzegorz Andrusewicz (Marwica)
 5. Krystyna Stanisława Borowska (Jelonki)
 6. Zbigniew Lech Brodnicki (Jelonki)
 7. Andrzej Szponar (Rychliki)
 8. Andrzej Grycko (Protowo)
 9. Andrzej Rak (Gołutowo)
 10. Halina Ulejczyk (Rejsyty)
 11. Krzysztof Barański (Wysoka)
 12. Krzysztof Zgirski (Powodowo)
 13. Tamara Pyłypeć (Kwietniewo)
 14. Andrzej Lenart (Kwietniewo)
 15. Paweł Mateusz Giza (Święty Gaj)

{gallery}10/23{/gallery}