Skip to main content

I Sesja Rady Gminy Rychliki

2019-01-30

sesjaminW dniu 29 stycznia 2019 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Rychliki w 2019 roku. Tradycyjnie Wójt Gminy Rychliki – Zbigniew Lichuszewski przedstawił ustną informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował między innymi o szeregu odbytych spotkań: z sołtysami w sprawie wynajmu świetlić wiejskich, mieszkańcami wsi Wysoka w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim wraz z Panią Agnieszką Jundziłł i Panem Pawłem Ziółkowskim w sprawie tegorocznych programów rządowych.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Janusz Otręba przedstawi informację na temat stanu faktycznego, planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Informacja ta została przyjęta bez uwag. Radni także przyjęli pod głosowanie kilka ważnych projektów uchwał. Jednomyślnie, pozytywnie przegłosowano Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na ogólną kwotę 60 000 złotych. Dotyczyły one trzech Parafii znajdujących się na terenie Gminy Rychliki jest to: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie – Kościoła w Świętym Gaju, Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi Panny w Rychlikach oraz Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach. Drugim przedstawicielem do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego została wybrana Radna Joanna Borkowska.
Przewodniczący Rady Gminy Rychliki – Tadeusz Kruk złożył na ręce Pani Krystyny Chojnackiej – Borosiewicz podziękowania za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy życząc przy tym dalszych sukcesów w życiu osobistym w związku z odejściem na emeryturę z dniem 31 stycznia 2019 roku.

{gallery}19/sesja_1{/gallery}