Skip to main content

I sesja Rady Gminy Rychliki

2014-11-28

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu w dniu 28 listopada została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Rychliki.
Sesję otworzył i poprowadził Henryk Wdowiak. Zgodnie z tradycją, zanim wybrany zostanie nowy przewodniczący Rady Gminy, honory gospodarza pełni radny senior.
Przed rozpoczęciem obrad radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o dokonanym przez mieszkańców wyborze. Po zaprzysiężeniu radnych nastąpiła procedura wyboru Przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy.

Radni wybrali komisję skrutacyjną, która czuwała nad przebiegiem głosowania. Wybór jest głosowaniem tajnym. Na przewodniczącego Rady Gminy głosowali wszyscy obecni na sali. Wybrany został Marek Cieśla. Wiceprzewodniczącą Rady Gminy została  Ewa Laskowska.

{gallery}14/Irada{/gallery}