Skip to main content

II nabór wniosków o dofinansowanie

2011-01-27

24 stycznia 2011 roku zakończył się II naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Gmina Rychliki złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej. Zaprojektowana sieć obejmuje swoim zasięgiem Topolno Wielkie, Śliwice-Budki oraz Gołutowo-Lepno-Dziśnity-Buczyniec. Wartość inwestycji oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi ponad 2,2 mln złotych. Planowany termin rozpoczęcia prac jest przewidziany na początek lipca 2011 roku a zakończenie na czerwiec 2012 r.