Skip to main content

II przetarg na dzierżawę

2018-01-26

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 02.03.2018r. drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Jelonki, Rejsyty, Lepno, Buczyniec, Dziśnity, Gołutowo, Krupin. oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.