Skip to main content

II rata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2017-05-15

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych, iż do 31 maja 2017 roku należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Rychliki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1345 lub przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku nr: 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020 z dopiskiem
“II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.