Skip to main content

II Sesja Rady Gminy Rychliki

2018-11-30

IIsesjaNowa Rada Gminy Rychliki pracowicie rozpoczyna swoją kadencję. Tydzień po sesji inauguracyjnej odbyła się II Sesja, podczas której dokonano wyboru członków stałych komisji Rady wraz z wyborem przewodniczących i zastępców. Wójt Zbigniew Lichuszewski, pomimo krótkiego stażu urzędowania, złożył obszerną informację ze swojej działalności od zaprzysiężenia, oraz przywitał w gronie sołtysów panią Alinę Kruszewską, która w zeszły piątek została wybrana na sołtysa Rejsyt.

Radni ustalili również wynagrodzenie dla nowego wójta a także zatwierdzili zmiany w wieloletnim planie finansowym oraz w budżecie gminy na rok 2018.

Poniżej podajemy nazwy oraz składy powołanych komisji stałych rady.

 

KOMISJA REWIZYJNA
Gołębiewski Tomasz – Przewodniczący
Wnuk Zofia – Zastępca Przewodniczącego
Czarnecki Dariusz
Kurmin Edward
Piórkowska Irena
Ciarciński Andrzej

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Jurczak Małgorzata – Przewodnicząca
Borkowska Edyta – Zastępca Przewodniczącej
Borkowska Joanna
Czarnecki Dariusz

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Piórkowska Irena – Przewodnicząca
Nazarewicz Grzegorz – Zastępca Przewodniczącej
Borkowska Edyta
Borkowska Joanna
Wnuk Zofia
Dudycz Józef
Gołębiewski Tomasz

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
Szóstek Agnieszka – Przewodnicząca
Jurczak Małgorzata – Zastępca Przewodniczącej
Dudycz Józef
Ciarciński Andrzej
Starzyńska Katarzyna
Kurmin Edward
Sadliński Sławomir

{gallery}18/IIsesja{/gallery}