Skip to main content

III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powiatu Elbląskiego

2014-05-27

III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powiatu Elbląskiego
Projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu w Elblągu

„III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powiatu Elbląskiego” w Oleśnie, jest adresowany do stowarzyszeń i aktywnych grup mieszkańców  powiatu elbląskiego. Celem piknikowych spotkań jest przede wszystkim integracja członków organizacji pozarządowych           i zainteresowanych osób oraz wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk pomiędzy nimi.
Organizacja dwóch poprzednich pikników uzmysłowiła,  istotną potrzebę bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami naszego powiatu. Każde uczestniczące w Pikniku Stowarzyszenie, miało możliwość wypromowania  swojej organizacji i przedstawienia swoich dokonań i działalności szerszemu gronu oraz znaleźć partnerów do współpracy na wielu płaszczyznach, podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W tym roku postanowiono wprowadzić innowację, polegająca na organizacji dwóch spotkań.
Pierwsze spotkanie w dniu 31.05.2014 r. odbędzie się w “Stodolarni” – artystycznej stodole państwa Szwemińskich. Tam, chętni członkowie organizacji, przeprowadzą  warsztaty kulinarne, kowalskie
i artystyczne. W ten sposób, aktywni mieszkańcy naszego powiatu, będą mogli podzielić się swoimi pasjami i tradycjami własnego regionu i charakterystyczną dla własnej organizacji działalnością.    W tym dniu, odbędzie się również szkolenie z zakresu prowadzenia i funkcjonowania  organizacji pozarządowych dla uczestników, którzy zamierzają założyć własne stowarzyszenie lub nie mają jeszcze dużego doświadczenia w prowadzeniu własnej organizacji.
Podczas drugiego spotkania uczestnicy III Pikniku Organizacji Pozarządowych, będą mogli zaprezentować swoje wytwory artystyczne z pierwszego spotkania (kowalskie, kulinarne, plastyczne itd.) w formie wystawy prac, fotoreportażu i kroniki filmowej oraz zaprezentować swoją muzyczną twórczość na deskach plenerowej sceny w zabytkowym kompleksie parkowym w centrum wsi.
Organizacja drugiego spotkania odbędzie się podczas IV Nocy Świętojańskiej w Oleśnie, gdzie odbiorcami artystycznych wypowiedzi uczestników Pikniku, będą również mieszkańcy Gmin Gronowa Elbląskiego,  Markus, Elbląga i innych. Uczestnicy III Pikniku będą zaproszeni do udziału w atrakcjach nocy Św. Jana tj. szukać kwiatu paproci, puszczać wianki na wodzie.

    Wspólnym mianownikiem wszystkich  Pikników, jest chęć angażowania się w sprawy lokalnych społeczności i wprowadzania pozytywnych zmian w codziennym życiu mieszkańców ich miejscowości. III Piknik Organizacji Pozarządowych jest hołdem dla wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy decydują się zmieniać życie na lepsze!
Zapisów na Piknik można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: wzpolesno@wp.pl

Informacja dla gmin

Karta zgłoszeniowa

Marlena Szwemińska           
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi  
„Oleśno – wieś z pomysłem”