Skip to main content

III Sesja Rady Gminy Rychliki

2019-06-05

sesja IIIW ubiegły piątek odbyła się III Sesja Rady Gminy Rychliki, podczas której Wójt Gminy – Zbigniew Lichuszewski złożył na ręce Pani Skarbnik – Małgorzaty Klepacz – Ciąćka gratulacje z okazji zdobycia tytułu „Skarbnik Samorządu 2019”, I miejsca w Polsce w kategorii gminy wiejskie do 5 tyś. mieszkańców. Nagroda przyznawana jest przez ogólnopolski dziennik “Gazeta Prawna”.
Tradycyjnie Pan Wójt przedstawił ustną informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował między innymi o kilku ważnych uroczystościach, które miały miejsce na terenie Gminy Rychliki. Były to: Gminny Dzień Strażaka, Powiatowy Dzień Działacza Kultury. Przekazał informację o podpisanych umowach między innymi na budowę stacji uzdatniania wody w Krupinie, umowa na nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej Rychliki – Wysoka oraz umowa najmu z Panią Agatą Zborowską na Ośrodek Zdrowia „Esculap”.

Pan Wójt spotkał się również z Burmistrzem Pasłęka w sprawie podpisania umowy na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych i budowy świetlicy za pomocą kontenerów. Odbyło się dwukrotne spotkanie z przedstawicielami KOWRu w sprawie wniosku o dofinansowanie inwestycji związanej z wodociągowaniem miejscowości Wysoka. Wniosek opiewa na kwotę 662 282 złotych.

Kierownik Biblioteki Publicznej – Pani Katarzyna Hałuszczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki i filii w Jelonkach za 2018 rok.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Helwak przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej. Sprawozdanie i ocena zostały przyjęte bez uwag.
Radni także przyjęli pod głosowanie kilka ważnych projektów uchwał.

W związku z cały czas rosnącymi kosztami utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi Gmina rozważała zwiększenie opłaty za śmieci. W związku z tym została podjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Nowa stawka będzie obowiązywała od 01 września 2019 roku w wysokości 13,00 złotych od osoby za odpady segregowane oraz 23,00 złote od osoby za odpady niesegregowane. Prawdopodobnie w następnym roku po raz kolejny, będziemy musieli się zmierzyć z wprowadzeniem wyższej stawki a to za sprawą nowelizacji przez Sejm Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i wprowadzenia obowiązkowej dla wszystkich selektywnej zbiórki odpadów.

Gmina chciałabym wyjść naprzeciw mieszkańcom i pomóc osobom zadłużonym uporać się z problemem spłaty zaległości czynszowych. Aby móc wprowadzić rozwiązanie, które satysfakcjonowałby obie strony, zarówno dłużnika jak i wierzyciela, czyli Gminy Rychliki, należało zmienić Uchwałę nr III/15/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Pan Wójt przedstawił również Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy. Raport ten zostanie rozpatrzony na najbliższej sesji. W debacie nad raportem mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa w określonym trybie pisemne zgłoszenie, poparte 20 podpisami mieszkańców.
Raport o stanie Gminy jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychliki.

{gallery}19/IIIsesja{/gallery}