Problem z wywozem ścieków na osiedlu w Jelonkach

problem wspolnoty zajawkaDrodzy Mieszkańcy!

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Co więcej, przepisy nakazują udokumentowanie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości. Dowodem na przestrzeganie przepisów są umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości oraz rachunki za regularnie wykonywane usługi. Bardzo ważne jest, aby umowy były podpisane z przedsiębiorstwem, które posiada pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportowanie nieczystości płynnych. Tego typu dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w sposób nielegalny. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania tych dokumentów na każde wezwanie organu kontrolującego.

Niestety, w wielu miejscach na terenie naszej gminy ścieki są odprowadzane w sposób nieprawidłowy (np. są wywożone przez podmioty nieposiadające stosownych uprawnień lub odprowadzane są do gruntu). Zdarza się również, że właściciele nieruchomości/lokali korzystają z istniejącej infrastruktury nieodpłatnie i nie poczuwają się do odpowiedzialności za ścieki pochodzące z ich własnych gospodarstw. Problem taki występują na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości nr 102 i 103 w Jelonkach. Kwestia ta została podniesiona na wczorajszym spotkaniu przedstawicieli urzędu z prezesem wspomnianej wspólnoty, p. Alfredem Goryńskim.

Okazuje się, że wspólnota ponosi koszty związane z wywozem nieczystości ciekłych pochodzących nie tylko z budynków nr 102 i 103 (bloki), ale również sąsiednich nieruchomości. Według informacji przekazanych przez pana prezesa wspólnoty ich właściciele nie partycypują w kosztach eksploatacji szamba i nie reagują na wezwania do uczciwego uregulowania sytuacji. Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi podczas wczorajszego spotkania urząd przystępuje zatem do kontroli dokumentacji potwierdzającej wywóz nieczystości z nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie bloków wspólnoty. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 5a ww. ustawy.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl