PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROBITACH k. PASŁĘKA TZW. PSZOK

Zasady korzystania z PSZOK-u:
Właściciele nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK następujące selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na tych nieruchomościach:

  • chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • żarówki, świetlówki;
  • metale;
  • zużyte opony samochodowe sztuk 4 na rok;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 3Mg/rok z jednej nieruchomości,
  • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (np. zużyte igły i strzykawki, paski do gleukometru itp.)

 

Chcąc oddać wyżej wymienione odpady, do PSZOK w Robitach bez ponoszenia dodatkowych opłat, oddający odpady winien na początku zgłosić to do Urzędu Gminy w Rychlikach w celu wystawienia przez pracownika Gminy zaświadczenia potwierdzającego objęcie go systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychliki. Następnie przed rozładunkiem winien on przedstawić wyżej wymienione zaświadczenie oraz dokument potwierdzający tożsamość pracownikowi Stacji Przeładunkowej w Robitach, a także złożyć oświadczenie, że przywiezione odpady stanowią odpady komunalne.
Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl