Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 r.

urzadgminy mWójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 r. w zakresie:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach - 35 000,00 zł.

2. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego – 5 000,00 zł.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2023 r. do godz. 14:30 (decyduje termin doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe”.

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Oferta realizacji zadania publicznego

Umowa o realizację zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl