Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Rychliki

herbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559.) zwołuje się V Sesję Rady Gminy Rychliki w 2022 roku, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 o godzinie 09:00 w Sali Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki.

 

Przedstawiam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 4. Informacja ustna Wójta Gminy Rychliki z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja na temat bezrobocia na terenie Gminy Rychliki oraz sposobach jego łagodzenia.
 6. Informacja na temat stanu ochrony środowiska w gminie.
 7. Informacja na temat stanu technicznego obiektów szkolnych i przygotowań do remontów
  w okresie wakacyjnym.
 8. Informacja z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie raportu Wójta o stanie Gminy Rychliki za 2021 rok:
 10. debata nad Raportem Wójta o stanie Gminy Rychliki za 2021 rok,
 11. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 12. udzielenia Wójtowi Gminy Rychliki wotum zaufania,
 13. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2021 rok,
 14. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok,
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,
 16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych
  w budynku nr 110 w Rychlikach z dotychczasowym najemcą, na okres do 3 lat,
 17. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2022-2032,
 18. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 19. Rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej i uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Rychliki.
 21. Wnioski i zapytania sołtysów.
 22. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Rychliki

Tadeusz Kruk

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl