Obwieszczenie o VII sesji Rady Gminy Rychliki

herb rychlikiUprzejmie zawiadamiamy, że VII sesja Rady Gminy Rychliki w 2021 roku odbędzie się w dniu 29 października (piątek) o godzinie 9°° w sali obrad Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 4. Informacja ustna Wójta Gminy Rychliki z działalności międzysesyjnej.
 5. Kontrola w Szkole Podstawowej w Rychlikach w zakresie dochodów i wydatków za rok 2020 oraz I półrocze 2021 roku
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym wynikach nauczania w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Informacja o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Rychliki w roku 2021.
 8. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 9. Informacja i ocena stypendiów socjalnych w Gminie Rychliki w roku szkolnym 2020/2021 r.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 11. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2021-2031,
 12. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 13. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
  Gminy Rychliki biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rychliki
 14. zmiany uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 16. zmiany uchwały nr III/15/2020 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących Radnym oraz sołtysom, jako organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej,
 17. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską "Bliżej Bałtyku 2030".
 18. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy Rychliki.
 19. Wnioski i zapytania sołtysów.
 20. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki

/-/ Tadeusz Kruk

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl