Skip to main content

Informacja

2018-11-08

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Rejsyty i w miejscowości Wopity umieszczone zostało ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu  nr 1 w budynku nr 2 w miejscowości Rejsyty.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej sołectwa Rejsyty i w miejscowości Wopity oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.