Skip to main content

Informacja

2018-10-09

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 15.11.2018r. pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (działka nr 164/5 obręb Rychliki).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości:  Rychliki  i Barzyna oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki i w miejscowości Barzyna umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki i w miejscowości Barzyna oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/