Skip to main content

Informacja

2018-10-31

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości: Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki (część działki nr 430) przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości: Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.