Skip to main content

Informacja

2018-10-31

Wójt Gminy Rychliki informuje, ze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Rychłiki i w miejscowości Barzyna umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (kolejna umowa).

Mniejsza informację podaje się do pubiicznej wiadomości poprzez ogłoszenie no tobiicy ogłoszeń w UG Rycniiki, tobiicy informacyjnej sołectwa Rycniiki i w miejscowości Borzyna oraz na stronie internetowej BIP Rychiiki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.