Skip to main content

Informacja

2018-12-28

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości Protowo, Sójki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 07 lutego 2019 roku pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 2/22 położonej w Sójkach obręb geodezyjny Sójki.