Skip to main content

Informacja

2019-04-15

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki (część działki nr 430) przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

Wykaz do pobrania.