Skip to main content

Informacja

2019-07-15

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rejsyty oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 21.08.2019 roku, drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczeń użytkowych w budynku nr 23 w Rejsytach., stanowiących własność Gminy.

Treść ogłoszenia do pobrania.