Skip to main content

Informacja

2019-07-18

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został zamieszczony wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowe.