Skip to main content

Informacja

2017-09-12

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 19.10.2017r. drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 174 położonej w Rejsytach i lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w Rejsytach, obręb geodezyjny Wopity. Ogłoszenie do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Rejsyty oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/