Skip to main content

Informacja

2019-11-15

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 08.11.2019 roku, na sprzedaż pomieszczeń użytkowych w budynku nr 23 w Rejsytach, stanowiących własność Gminy.