Skip to main content

Informacja

2020-01-16

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został zamieszczony w dniu 16.01.2020 roku, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 146/21 i nr 146/22) obręb Jelonki Gmina Rychliki).