Skip to main content

Informacja

2020-04-07

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 15.05.2020 roku, pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej (rolnej) oznaczonej nr 291/1 o pow. 0,1900 ha, obręb Rychliki, stanowiącej własność Gminy Rychliki.  Treść ogłoszenia do pobrania.