Skip to main content

Informacja

2020-07-03

Informuję, że do dnia 03.07.2020 r. nie wpłynęły żadne zgłoszenia do udziału ogłoszonego na dzień 09.07.2020 r. pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2/14 o powierzchni 2,0700 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Krupin Gmina Rychliki, stanowiącej własność Gminy Rychliki.