Skip to main content

Informacja

2017-12-05

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości, Rychliki został  wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w w/w miejscowości oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/