Skip to main content

Informacja

2017-09-12

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki,  na tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki, na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 19.10.2017r. pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr 148/14 i nr 148/15 położonych w obrębie geodezyjnym Rychliki. Ogłoszenie do pobrania.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, tablicy informacyjnej w miejscowości Rychliki oraz na stronie internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/